Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

Wolvenpremie (1593-1629)

Sinds 19 maart is het boek “Wolven op de Veluwe. Hun geschiedenis en terugkeer”, geschreven door Evert de Jonge, verkrijgbaar.

Studiezaal Gemeentearchief

De Studiezaal van het Gemeentearchief van Barneveld is gesloten t/m 6 april.

Monnikenwerk

Er is monnikenwerk verricht met de bronuitgave van de dijkrollen, uit de periode 1494–1716, van de zeepolder Arkemheen.

Zitplaatsen in de Hervormde kerk van Bennekom per 26-01-1761

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in de kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw-

Duik in je verleden

Hattem – Impost (1660-1697)

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. de “Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem” aangeboden.

Hulp gevraagd bij Apeldoornse familienamen

In 2020 wil Evert de Jonge een boek publiceren over het ontstaan, de herkomst en het gebruik van familienamen in de gemeente Apeldoorn.

Nieuwe publicaties (356 t/m 363 en 365)

Van de hand van P. van der Lee zijn 8 nieuwe publicaties van Nijkerk verschenen over de periode 1593 t/m 1730.