Tijdschrift VG 2020 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; o.m. over Covid-19, oversterfte en de bouw van onze nieuwe website.
  • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze uitgave.
  • Van de bibliothecaris; over voor onze bibliotheek ontvangen boeken, boekjes en genealogieën.
  • Deel 2 van: De Hammekens in Nijkerk; door Peter van de Born (16 blz).
  • Levensloop van Klaas Fokko van der Wal; door kleinzoon Jan Fokko van der Wal (8 blz).
  • Kist, Dokter of Steenvoord? door Gerrit Kouwenhoven (6 blz).
  • Fragmentgenealogie van Hermina Docter; door Hendrik Jan Hamer (4 blz).
  • Deel B van: Genealogie Van de Geest; door G.H. Klopman (14 blz).
  • Aanvullingen en correcties; m.b.t. kwartierstaat Heerikhuisen (13 blz) en het artikel Van de Vosse (2 blz).

Foto voorblad: Klaas Fokko van der Wal met zijn zusje Truus en zijn broertje Fokko.

Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

Wolvenpremie (1593-1629)

Sinds 19 maart is het boek “Wolven op de Veluwe. Hun geschiedenis en terugkeer”, geschreven door Evert de Jonge, verkrijgbaar.

Studiezaal Gemeentearchief

De Studiezaal van het Gemeentearchief van Barneveld is gesloten t/m 6 april.

Monnikenwerk

Er is monnikenwerk verricht met de bronuitgave van de dijkrollen, uit de periode 1494–1716, van de zeepolder Arkemheen.

Zitplaatsen in de Hervormde kerk van Bennekom per 26-01-1761

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in de kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw-

Duik in je verleden

Hattem – Impost (1660-1697)

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. de “Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem” aangeboden.

Hulp gevraagd bij Apeldoornse familienamen

In 2020 wil Evert de Jonge een boek publiceren over het ontstaan, de herkomst en het gebruik van familienamen in de gemeente Apeldoorn.