CD19 online

Onder “Ledenservice” zijn nu de publicaties 282 t/m 326 van CD19 te downloaden.

Publicaties 214 t/m 281 online

Cadeau voor onze leden!

Jubileum DVD03 “40 jaargangen Veluwse Geslachten 1976-2015”

DVD03Zoals aangekondigd tijdens de viering van ons 40-jarig jubileum op 3 oktober vorig jaar zou een jubileum DVD worden uitgebracht met daarop alle 40 jaargangen van ons tijdschrift. Deze DVD03 is vanaf nu beschikbaar. Een mooie bron met een schat aan Veluwse genealogische gegevens in ca. 200 tijdschriften en meer dan 10.000 makkelijk doorzoekbare pagina’s.

De prijs voor deze DVD bedraagt:
– €20,00 voor leden
– €35,00 voor niet-leden.

De DVD is te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr. (DVD03), eventuele lidnummer en het volledige adres.

Barneveld, februari 2016

CD 18 en 19 (Publ. 250-326)

Nieuwe CD’s verschenen bij de Vereniging Veluwse Geslachten.

In het kader van het digitaliseren van onze publicaties zijn nu CD 18 en CD 19 gereed gekomen.
Deze CD’s zijn een vervolg op CD 10 t/m 12 en 17 en ook in deze CD’s is gekozen om eenheid aan te brengen in de verschillende publicaties. Dit betekent dat alle publicaties omgezet zijn in hetzelfde formaat, hetzelfde lettertype en –grootte en zoveel mogelijk dezelfde layout. Deze omzetting zorgt voor een betere leesbaarheid, maar ook voor een andere bladnummering. Indexen zijn echter niet meer nodig omdat in deze digitale bestanden gemakkelijk gezocht kan worden.

CD 18 bevat publicaties nrs. 250 t/m 281. Dit betreft onder meer:

 • Barneveld, ORA (Oud rechterlijk archief) 1675-1811
 • Epe, Dopen 1730-1771 en 1772-1811
 • Epe, Lidmaten 1772-1841
 • Epe, Trouwen 1772-1813
 • Epe, Begraven 1774-1811
 • Loenen, Dopen 1695-1752
 • Putten, Begraven 1650-1811
 • Terwolde, Dopen 1772-1811
 • Vaassen, Begraven 1760-1881
 • Vaassen, Lidmaten 1772-1881
 • Veluwe, Herengoederen

NB: de publicaties van het Civiel-rechtelijk archief Barneveld waren eerder opgenomen op CD04
en de publicaties van Herengoederen, zijn eerder uitgegeven op CD09 maar nu op deze CD in een verbeterde versie

Zie onze publicatielijst (pdf) voor een nadere toelichting.
Prijs voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 32,50
(Bestelcode: CD 18)

CD 19 bevat publicaties nrs. 282 t/m 326. Dit betreft onder meer:

 • de publicaties van een 10-tal familieboeken
 • Apeldoorn, huw.com. 1796-1811
 • Barneveld, huw.com. 1796-1811
 • Brummen, Dopen 1708-1735
 • Dieren, Dopen en Trouwen 1799-1811
 • Garderen, Huw.com. 1796-1811
 • Garderen, Begraven 1700-1810
 • Terwolde, Dopen 1645-1669, 1682-1699 en 1699-1771
 • Vaassen, Dopen (1772-1811) en Trouwen (1643-1707)

Zie onze publicatielijst (pdf) voor een nadere toelichting.
Prijs voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 32,50
(Bestelcode: CD 19)

De nieuwe publicaties kunnen vanaf heden besteld worden. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

Met een vriendelijke groet,
Frits Smit

CD-17 (Publicaties 214 t/m 249)

Nieuwe CD verschenen bij de Vereniging Veluwse Geslachten.

In het kader van het digitaliseren van onze publicaties is thans ook CD-17 gereed gekomen waarop de publicaties nrs. 214 t/m 249 zijn opgenomen. Ook hier zijn alle publicaties in een eensluidend format omgezet ten gunste van een betere leesbaarheid van de bestanden. De CD bevat onder meer:

 • Nr. 214 Harderwijk, Dopen 1673-1699;
 • Nr. 232 Harderwijk, Dopen 1700-1724;
 • Nr. 233 Harderwijk, Dopen 1725-1742;
 • Nr. 242 Harderwijk, Trouwen 1591-1649;
 • Nr. 243 Harderwijk, Trouwen 1650-1699;
 • Nr. 246 Harderwijk, Trouwen 1700-1798;
 • Nr. 218 Leusden, Doop-, Trouw en Begraafboek 1789-1811;
 • Nr. 234 Oene, Dopen 1655-1811;
 • Nr. 231 Oene, Lidmaten 1654-1768 en 1772-1845;
 • Nr. 235 Oene, Trouwen 1673-1811;
 • Nr. 221 Otterlo, Trouwen 1678-1682 & 1690-1828;
 • Nr. 248 Wageningen, Trouwen 1737-1815.

Zie onze publicatielijst (pdf) voor een nadere toelichting.
Prijs voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 32,50
(Bestelcode: CD 17)

De nieuwe publicatie kan vanaf heden besteld worden. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

Met een vriendelijke groet,
Frits Smit

DVD-16 (Tynsboeken Veluwe)

Op zaterdag 6 oktober 2012 werd op de Algemene ledenvergadering van onze vereniging, op de Veluwedag, een nieuwe DVD gepresenteerd t.w.:

DVD 16 – Tynsboeken Veluwe Auteurs: Peter van den Born en Evert Jan van Asselt

CD cover DVD 16 Tijnsboeken Veluwe

Inhoud van deze DVD:
 • Uitleg bij deze DVD
 • Transcriptie Tynsboek Epe (HA 93) van het jaar 1448 (met onderdelen a t/m g)
 • Foto’s van Tynsboek Epe (AR 1311) van het jaar 1550
 • Transcriptie Tynsboek (HA 101) Barneveld/Nijkerk/Putten/Ermelo 1467-1485
 • Transcriptie Tynsboek (HA 103) Barneveld/Nijkerk/Putten/Ermelo 1530-1555
 • Transcriptie en foto’s van de Schildschatting (filmrol 1233) van het jaar 1493.

De DVD kost € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. De DVD kan worden besteld door het bedrag over te maken op bankrekening 4064987 tnv Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude, onder vermelding van DVD16 en uw lidmaat­schapsnummer of uw volledige adres.
Frits Smit

Informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u ook op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

CD-12 (Publicaties 190 t/m 213)

Het digitaliseren van onze publicaties vindt gestadig voortgang. Wij kunnen u melden dat ook CD-12 gereed is gekomen waarop de publicaties nrs. 190 t/m 213 zijn opgenomen.

CD-12: Publicaties 190 t/m 213
Alle publicaties zijn in een eensluidend format omgezet hetgeen de leesbaarheid zeer ten goede is gekomen. De CD bevat onder meer:

 • Nr. 193 Doornspijk, Dopen 1734-1771;
 • Nr. 197 Doornspijk, Dopen 1772-1811;
 • Nr. 194 Doornspijk, Trouwen 1736-1845;
 • Nr. 191 Doornspijk, Begraven 1794-1804;
 • Nr. 200 Harderwijk, Dopen 1618-1649;
 • Nr. 192 Nunspeet, Lidmaten 1772-1834;
 • Nr. 204 Putten, Dopen 1706-1768;
 • Nr. 205 Putten, Dopen 1769-1811;
 • Nr. 199 IJsselmuiden, Trouwen 1737-1804.

Zie onze publicatielijst (pdf) voor een nadere toelichting.

De CD kost € 25,00 voor leden en € 31,25 voor niet-leden. De CD kan worden besteld door het bedrag over te maken op bankrekening 4064987 tnv Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude, onder vermelding van CD12 en uw lidmaatschapsnummer of uw volledige adres.
Frits Smit

De nieuwe publicatie kan vanaf heden besteld worden. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

Prijs voor leden: € 25,00 en voor niet-leden: € 31,25
(Bestelcode: CD12)

CD-15 (Wapenboek van families op de Veluwe)

In 2004 werd een CD van het Wapenboek (publ 152) uitgebracht door onze vereniging. Over de inhoud daarvan werd daarbij aangegeven dat met deze CD het levenswerk van onze oud- en erevoorzitter Anton Zeven digitaal beschikbaar werd gesteld. Een standaardwerk dat vanwege zijn omvang niet in druk kon verschijnen. Dit werk omvatte 1.100 bladzijden (A4) met 2.800 afbeeldingen.

Door de komst van de digitale camera kunnen in deze tijd veel gemakkelijker foto’s gemaakt worden dan vroeger. Dankzij de voortzetting van ononderbroken jarenlange arbeid van Anton Zeven, is de verzameling van wapens van familie op de Veluwe enorm toegenomen. Bij de eerder uitgebrachte cd werd al aangegeven dat er hoogst­waarschijnlijk een aanvulling zou volgen en die verwachting is nu uitgekomen.

CD-cover CD15

CD 15 – Wapenboek van families op de Veluwe

De collectie omvat nu maar liefst 1.500 bladzijden (A4) en 4.000 afbeeldingen (voornamelijk in kleur), waarvan de meeste nog niet eerder gepubliceerd zijn. Ook een deel van de Was- en lakzegels uit het gemeentearchief van Nijkerk (publ. 309) zijn hierin opgenomen. De totale collectie is op een CD samengevoegd en wordt nu door de Vereniging van Veluwse Geslachten uitgegeven.De CD kost € 12,50 voor leden en € 20,00 voor niet-leden. De CD kan worden besteld door het bedrag over te maken op bankrekening 4064987 tnv Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude, onder vermelding van CD15 en uw lidmaatschapsnummer of uw volledige adres.

Informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u ook op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

Heeft u vragen over Veluwse wapens en zegels of andere vragen die te maken hebben met heraldiek, dan kunt u die via dit contactformulier stellen aan Anton Zeven.

DVD-03 (35 Jaargangen “Veluwse Geslachten”)

DVD 03 “Jaargangen 1976 tot en met 2010” is nu beschikbaar.

Cd-cover DVD03

De eerste 25 jaargangen (1976 t/m 2000) van ons tijdschrift “Veluwse Geslachten” waren reeds op CD beschikbaar. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is besloten een nieuwe DVD uit te brengen waarop de eerste 35 jaargangen (periode 1976 t/m 2010) opgenomen zijn.
Ook al heeft u CD03 (1976-2000) al eerder aangeschaft, dan toch is het zeker de moeite waard om deze nieuwe DVD aan te schaffen want niet alleen staan nu ook de laatste jaren op deze DVD maar ook zijn honderden afbeeldingen van de eerste 25 jaar, dankzij de inzet van dhr. Chr. Plug, vervangen door mooiere of in kleur weergegeven afbeeldingen.

De prijs is laag gehouden omdat veel leden eerder al CD03 hebben aangeschaft en wij willen deze niet nog eens het volle pond laten betalen. De prijs is daarom vastgesteld op € 15,00 voor leden en € 22,50 voor niet-leden.

Frits Smit.

De nieuwe publicatie kan vanaf heden besteld worden. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.

Prijs voor leden: € 15,00 en voor niet-leden: € 22,50

(Bestelcode: DVD03)

Nader: in 2016 komt een CD uit met 40 jaargangen (1975 t/m 2015). 

DVD-14 (Bevolkingsregister Barneveld 1850-1920)

DVD 14 Bevolkingsregister van de gemeente Barneveld 1850-1920 beschikbaar.
De Vereniging Veluwse Geslachten presenteert in samenwerking met het gemeentearchief Barneveld met gepaste trots de digitale uitgave van het Bevolkingsregister van Barneveld. Door de inzet van vele vrijwilligers is ons dit na ruim vijf jaar gelukt.

CD cover DVD 14

DVD 14.

Het bevolkingsregister van Barneveld, of liever gezegd de ruim veertig registers van de vier dorpen uit de periode 1850 tot 1920 hebben we eerst laten scannen voor verdere bewerking. De totale hoeveelheid scans is opgedeeld in ongeveer honderd porties, waarmee vrijwilligers aan de slag zijn gegaan. Elke inschrijving moest handmatig worden ingevoerd in een database. Digitale verwerking was door de kwaliteit van de tekst en de vele doorhalingen niet mogelijk. Voor de ongelooflijke hoeveelheid werk bedanken we onze vrijwilligers hartelijk! Vanuit het originele register zijn de gegevens van ieder ingezetene per gezin opgenomen. In het origineel beslaat zo’n gezinsinschrijvingen met inwonenden per adres twee bladzijden. In de bewerkte vorm is dit teruggebracht tot één bladzijde, door de gegevens over te brengen op twee regels. In een aantal gevallen komt het voor dat de vermelding van een gezin niet compleet is. De oorzaak hiervan is een in het verleden verkeerd uitgevoerde behandeling door een boekbinder. Door het gezin te vergelijken met hun oude of nieuw adres hebben we deze veelal kunnen reconstrueren. U als gebruiker wensen we met deze digitale bronnenuitgave veel succes met het completeren van uw stamboom.Namens het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten en het gemeentearchief,

Albert Veldhuis, voorzitter
Wulfert Hop, projectleider
Peter van Beek, gemeentearchivaris

Aan dit gezamenlijke voorwoord van de nauw betrokken personen behoeft weinig te worden toegevoegd. Op 1 oktober 2011 zullen de digitale bestanden formeel worden overgedragen aan de gemeente Barneveld en naar verwachting zal de gemeente volgend jaar deze gegevens op internet gaan plaatsen. Voor diegenen die niet zo lang willen wachten of die toch liever een dvd bij de hand willen houden om gegevens in te zien, heeft de VVG besloten tot uitgifte van deze DVD. Mede dankzij de financiële bijdrage van de gemeente Barneveld in dit project kunnen wij de prijs van deze DVD laag houden. De prijs bedraagt voor leden € 10,00 en voor niet-leden € 15,00. Indien u personen zoekt die in deze periode in Barneveld, Voorthuizen, Garderen of omgeving hebben gewoond, dan kunt u ze op deze dvd vinden! Kortom, dan mag u deze dvd niet missen!

U kunt deze dvd bestellen door het bedrag over te maken op bankrek.nr. 4064987 t.n.v. Ver.Veluwse Geslachten te Abcoude onder vermelding van DVD14 en uw volledige adres.

Abcoude, 25 juli 2011.Frits Smit

De nieuwe publicatie kan vanaf heden besteld worden. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, vindt u op de pagina Onze informatie/CDs en DVDs.