Openingstijden bibliotheek

De tijden waarop VVG-vrijwilligers aanwezig zijn in de bibliotheek van VVG, zijn aangepast. Vanaf november 2018 zijn de vrijwilligers niet meer op alle donderdagen, maar alleen op de donderdagen van de even weken aanwezig in de bibliotheek. Zij zijn daar dan van 09.30-12.30 om u wegwijs te maken in de bibliotheek of u met 

Terugblik Veluwedag 2018

Veluwedag 2018 ligt weer achter ons. Ondanks het mooie najaarsweer een goed bezochte dag in het Gemeentehuis van Barneveld.

Nieuwe publicaties van Harderwijk (nummers 348, 349 en 350)

Er zijn weer 3 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen, dit keer alle 3 van Harderwijk:

Nr. 348 Harderwijk: Begraafboek 1592-1626

Het molenaarsgeslacht Haack

Tijdens de komende Veluwedag zullen 2 lezingen worden gehouden door de heren Jan van de Velde en Henk Weltje, beiden behorend tot de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

Veluwedag 2018

Op zaterdag 6 oktober 2018 wordt onze Veluwedag weer georganiseerd. Traditiegetrouw begint deze om 09.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit!

Wijziging openingstijden bibliotheek

In de maanden juli en augustus worden in Barneveld weer de Oud-Veluwse Markten gehouden. 

Nieuwe statuten getekend

Op donderdag 22 februari 2018 hebben de voorzitter en penningmeester namens de leden van de Vereniging Veluwse Geslachten de Akte van Statutenwijziging

Tijnsrollen Anholt

Enige tijd geleden hebben onze bibliothecaris, Peter van den Born, en Koos Haarsma het huis Anholt bezocht – het huis Anholt is een kasteel gelegen bij de gelijknamige plaats even over de grens bij Beek (Duitsland) – en

Aanvulling op bericht Index 2017

Nieuwe lay-out Veluwse Geslachten

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt Veluwse Geslachten met ingang van 2018 in een nieuw jasje: een groter jasje, maar ook een jasje met een nieuwe, frisse en modernere uitstraling.