PROJECTEN

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van lopende projecten binnen de vereniging. Dit zijn veelal projecten die worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zo is enige tijd geleden het project Bevolkingsregister Barneveld afgerond hetgeen geresulteerd heeft in de publicatie van DVD14, is via het scanproject een groot aantal boeken en documenten uit de bibliotheek gescand en is aansluitend de digitale bibliotheek opgezet. Een lopend project is het Witte vlekken plan waarin de nog ontbrekende DTB-boeken worden getranscribeerd, gecontroleerd en omgezet in voor iedereen leesbare publicaties.

Witte vlekken plan

Oude teksten uit de 17e of 18e eeuw zijn voor velen vaak moeilijk te lezen. Toch zijn dit vaak de bronnen die we als genealoog nodig hebben voor ons onderzoek. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Doop-, Trouw-, Lidmaten- en Begraafregisters (DTB-boeken) die door de kerk (dominee of koster) werden bijgehouden. Hieronder is een deel weergegeven uit het Doopboek van Renkum uit de periode 1783-1784 met een tekst die nog relatief makkelijk is te lezen. Via het zogenaamde transcriberen wordt oude tekst omgezet naar “normale” tekst. Dit wordt gedaan door ervaren vrijwilligers die in staat zijn de oude teksten te lezen.
Doelstelling van de VVG is om alle DTB-boeken van Veluwse plaatsen te transcriberen. De DTB-boeken die zijn getranscribeerd, worden vervolgens als VVG-publicatie uitgegeven. Momenteel zijn er al meer dan 300 publicaties. Via het “witte vlekken plan” probeert VVG ook de resterende DTB-boeken nog te transcriberen en als publicatie beschikbaar te stellen aan haar leden. Ook voor dit project zijn nog steeds vrijwilligers benodigd.

 Doopboek Renkum 1783-1784  pijl_rechts-300x202 Fragment Doopboek Renkum - Publ 312
 Van:
Doopboek Renkum 1783-1784
 Via:
Transcriptie
 Tot:
Publicatie 312: Doopboek Renkum

 

Het Witte vlekken plan bevat dus een actueel overzicht van alle DTB-boeken van de Veluwe die nog moeten worden getranscribeerd. Deze DTB-boeken zijn opgenomen in klappers van het Gelders Archief en zijn genummerd met zogenaamde RBS-nummers. In het “Witte vlekken plan” zijn deze RBS-nummers opgesomd. Tevens is aangegeven welke plaatsen het betreft en om welke periode en gezindte het gaat. Beschikt u al over een van deze transcripties of vindt u het leuk om een van de aangegeven DTB-boeken onder handen te nemen: neem dan contact op met de secretaris.